Database of Sentences

Share on Facebook Share on Twitter Pinterest Share on Linkedin

kusala In A Sentence

Learn how to use kusala in a sentence and make better sentences with `kusala` by reading kusala sentence examples.


Similar words: Kushana, Kuska, Kusch, Kusum, Kushiage, Kustanai, Kusha, Kushalgarh, Kushans, Kusan, Kushk, Kustenfahrt, Kusseri, Kuster, Kushluk, Kusi, Kusin, Kusa, Kustom, Kushan

Words Related To `Kusala`: